Salg – bestilling

Siste utgave av Årbok for Helgeland selges i alle bokhandlene på Helgeland. Boka selges også i avdelingene til Helgeland museum og enkelte andre forretninger.

Årboka kan bestilles hos Helgeland historielag:
Kari Sommerseth Jacobsen, tlf 915 66 928 el e-post: kari.sommerseth.jacobsen@gmail.com
Ellen Svarstad, tlf 951 00 365 el e-post: ellen.svarstad@online.no

Eldre årbøker, samt Helgeland Historie bind 1, 2, 3 og 4 kan enklest skaffes hos historielagets kommisjonær; Norli Mosjøen: Mosjoen@norli.no tlf 75 17 53 33 el 971 18 661

Noen av bøkene og skiftene som er utsolgt kan ennå finnes hos enkelte bokhandlere og antikvariater. Alle titler kan lånes fra biblioteket.

Bestill

Vennligst send bestillinger via e-post til post@helgelandhistorielag.com.