Register for Årbok for Helgeland

Registeret er delt i tre:

  • Forfatterregister ved Per Smørvik
  • Geografisk register ved Per Smørvik
  • Emneregister utarbeidet av Torbjørn Uppstad. Etter 2016 blir det ajourført av Per Smørvik

Det geografiske registeret er ordna etter kommune, og til slutt er det satt opp artikler som det ikke er naturlig å knytte til noen bestemt kommune. Anne Laksholms register i årboka for 1991 er brukt som grunnlag for det geografiske registeret, men seinere utvida til å gjelde alle artikler.

Artikler med omtale av personer som er født og oppvokst på Helgeland, men som seinere har hatt sitt virke utenfor Helgeland, har en valgt å sette i den kommunen de kommer fra. Det gjelder også personer som i sin tid utvandra til Amerika. Merk ellers at en og samme artikkel kan stå oppført under flere kommuner. Der det er uoverensstemmelse mellom artikkel-tittel i innholdsfortegnelsen og inne i boka, er det i registeret brukt den siste.

Både forfatterregisteret, emneregister og geografisk register blir årlig ajourført.

I 2013 ble det utarbeidet et emneregister for årboka. Det blir årlig oppdatert.

Søk

Hjelp til dem som skal forske i, eller ha interesse for fagområdet “Helgelands historie”:
Du kan søke i registeret ved å bruke Ctrl + F

  • ANLEGGSARBEID (f. eks. jernbanebygging)
    Endresen, Bjørne A.: Vise og historie. – 1982, s. 99 – 102, ill.

Litt om emneregisterets far finner du her…

Se emneregisteret inklusiv årboka 2017