Bakgrunn

Helgeland Historielag ble dannet etter initiativ fra nå avdøde Arnt O. Asvang. Han kalte inn til møte i Sandnessjøen 14. mars 1970.

Til det første styret ble valgt:

  • Arnt O. Åsvang, Vevelstad, formann
  • Sigurd Arnekleiv, Nesna, nestformann
  • Kjell Jacobsen, Mosjøen, sekretær
  • Per Straumfors, Rana, kasserer
  • Paul Solheim, Herøy, styremedlem

Det ble gjort vedtak om å gi ut en “Årbok for Helgeland”, og Sigurd Arnekleiv ble utpekt til å redigere boken, og med resten av styret som redaksjonsutvalg.

Siden dannelsen i 1970 har laget årvisst gitt ut “Årbok for Helgeland” og har dermed sikret svært mye av regionens kulturelle, sosiale og økonomiske historie for ettertiden. Laget er nå også i ferd med å få sluttført arbeidet med tredje bindet i bokverket “Helgelands Historie”.

Historielagets vedtekter ble vedtatt på det første årsmøtet og forteller for øvrig hvilke arbeidsoppgaver som ble prioritert i laget. Vedtektene har senere blitt noe revidert, men peker likevel på de samme arbeidsoppgavene.