Linker

Alrunen – nord-norsk og nord-svensk litteratur, samisk/lapponica, krigslitteratur m.m.
Alstahaug og omegn slektshistorielag – slektsgranskning, lokalhistorie,
Bilhistorie – Motorhistorisk magasin.
Brønnøy historielag – samler og bevarer alt av historisk interesse i ytre Brønnøy.
Den norske historiske forening – arbeider for en bred formidling og bruk av historie i samfunnet.   
Digitalarkivet – Arkivverkets kanal for å publisere digitalt arkivmateriale.
Drevja.com – Lokalhistorie fra Drevja. Norges eldste skiAndreas NilsskogRågjerdRøsdalsmordet,
Forbundet Kysten – organisasjon for alle som er interessert i kyst-liv, kystkultur; gamle fartøyer m.m.
Helgeland – av Guido van Rijkom, hovedtrekkhistorie,
Helgeland Museum – 16 museer i 16 kommuner på Helgeland
Helgeland Nettverk
Hesstun.com – Vevelstad, Hamnøya, Hesstun, gamle ord og uttrykk,
Hildringstimen – Båthistorie, båtgalleri,
Kulturminnesøk – Riksantikvarens oversikt over kulturskatter i Norge. Inneholder 115 000 kulturminner
Kulturverkstedet, Flerbrukshus med kafé, galleri, antikvariat, utleielokaler og gjestehus.
Landslaget for lokalhistorie (LLH) –  Hovedorganisasjon for 412 historielag med 83.000 enkeltmedlemmer.
Landslaget for lokalhistorie i skolen – Laget arbeider for å styrke lokalhistoriens plass i alle skoleslag.
Landslaget for lokal- og privatarkiv – Arbeider med bevaring og formidling av arkiver.
Lokalhistorisk Nytt, Rødøy – Tidskrift på nett.
Museumsnett Norge – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.
Nasjonalt fyrmuseum – Ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for den norske fyrhistorien.
Nordlandslaget – Forening for etterkommere etter emigranter fra Nord-Norge, Canada, USA,
Nordnorsk lokalhistorie – Nordnorsk topografisk og lokalhistorisk bibliografi
Nordnorsk Pensjonistskole, Sømna. Sigrid Wågans Minnepris,
Norsk Heraldisk Forening – våpenskjold, våpenkjoler, hesteskaberakker, faner
Norsk Slektshistorisk forening – Utgir publikasjoner som fremmer kunnskapen om slektsforskning.
Norske Utvandrermuseum
Norsk fiskeværsmuseum –  Livet i fiskeværet og Lofotfisket de siste 250 år.
Norsk lokalhistorisk institutt – Formidler kunnskap og dokumentasjon om ulike sider ved lokalhistorien.
Norsk Skogmuseum –
Oladalens Venner – Informasjon om krigshistorie på Helgeland 1940-45. Hytta i Oladalen, kaptein Sjøberg.
Per Smørviks heimeside – Tradisjonsstoffstadnamn og språkPetter Dass,
Rana Historielag – lokal arkeologi, stedsnavn, folkeminne og folkelivsgransking, geologi, botanikk, zoologi.
Rana Slektshistorielag – slektsforskning, stiftet våren 1983,
Rødøy – lokalhistorisk nytt fra Rødø herred – tidsskrift,
Saltdal Historielag – Rognanfjæra,
Sømna Historielag
Vågan Historielag – inholdsfortegnelse i årbøker, gamle bilder fra Lofoten, lokalhistoriske artikler,
Vefsn Slektshistorielag – gårdshistorie, lokalhistorie, kirkebøkene fra Grane 1880-1930, slektsgranskning, 
Wikipedia om Helgeland Historielag

Tips oss gjerne om andre aktuelle linker!