Les på nett

Les på nett

Slik kan du søke i den enkelte årboka etter at du har åpnet den:

  • Klikk på forstørrelsesglass-ikonet, til høyre på den grå linja
  • Når du har klikket på denne dukker det opp et søkefelt, her kan du søke på et eller flere ord
  • Treffene markeres “automatisk” med et gult felt, og du kan bla mellom de ulike treffene

Hvis du vil søke i alle ordbøkene samtidig benytter du søkefeltet markert “Søk i nettbiblioteket” på nettsiden til Nasjonalbibliotekets nettside som du finner ved å trykke her.

Da skriver du inn “årbok for Helgeland”, mellomrom, og så det søkeordet du vil bruke.