Helgelendingen

Helgelendingen er medlemsblad for Helgeland Historielag og blir tilsendt alle medlemmer. Medlemsbladet gis ut tre – fire ganger i året og gir informasjon om lagets virksomhet, historisk småstoff og begivenheter som gjelder lagets arbeidsområde.

For tidligere årganger av Helgelendingen – ta kontakt med vår sekretær, se styret.

 

Utgave Artikler
Helgelendingen 1 – 2024. Første utgave av Helgelendingen for 2024.
Helgelendingen 3 – 2023. God Jul! Tredje utgave av Helgelendingen for 2023.
Helgelendingen 2 – 2023 Andre utgave av Helgelendingen for 2023.
Helgelendingen 1 – 2023 Første utgave av Helgelendingen for 2023.
Helgelendingen 3 – 2022 Tredje og siste utgave av Helgelendingen for 2022. God jul!
Helgelendingen 2 – 2022 Omhandler årsmøte i Helgeland Historielag 21.04.2022 på Seløy, med mer.
Helgelendingen 1 – 2022 Velkommen til Seløy, 21. april
Helgelendingen 2 – 2021 Melding kommer …
Helgelendingen 1 – 2021 Omhandler årsmelding fra Helgeland Historielag, sommertur til Tjøtta og mer.
Helgelendingen 3 – 2020 Omhandler årsmøte i Helgeland Historielag og Folkets fredspris utdeling.
Helgelendingen 2 – 2020 Nytt æresmedlem, årsmelding fra styret i historielaget og invitasjon til årsmøte i Leirfjord
Helgelendingen 1 – 2020 Omhandler årsmøte og jubileumsfeiring av helgeland historielag
Helgelendingen 3 – 2019 Omhandler Kjell Jacobsen, Hjørnestein i Hattfjelldal og femtiårsfeiring av Helgeland Historielag
Helgelendingen 2 – 2019 Omhandler ny leder i Helgeland Historielag, jernaldersenter og klemetspelet 2019
Helgelendingen 1 – 2019 Omhandler invitasjon til årsmøte 2019 og ettersøking av tidligere årsmeldinger
Helgelendingen 3 – 2018 Omhandler Gammelbutikken i kroken, det gamle sommerfjøset, Svalbard evakueres – 1941
Helgelendingen 2 – 2018 Omhandler årsmøtesamlingen på Nesna 2018
Helgelendingen 1 – 2018 Omhandler årsmøte på Nesna
Helgelendingen 4 – 2017 Omhandler Sjyhåjen, Far etter fedrane 2017
Helgelendingen 3 – 2017 Omhandler Bautaen over Geble, Mester Geble – adelsmann og kirkeleder fra Dønna
Helgelendingen 2 – 2017 Omhandler årsmøtesamlingen på Vega 2017 og bortgang av Tone Britt Korsvold Grimsø
Helgelendingen 1 – 2017 Omhandler årsmøte på Vega
Helgelendingen 4 – 2016 Her kan du lese om Mastermo-Tøbba fra Bardal, Elsa Laula Renberg tilbake i Mosjøen, om nyredaktøren Sven Erik Forfang, Bardal Ungdomslag, Julespel i Ranen, Syng med oss i Lerifjord, St, Olavsskottet i Reinesfjellet m.m.
Helgelendingen 3 – 2016 Her kan du lese om Fredrikke Tønder Olsen fra Løkta, Emigranter fra Bardal som dro til Amerika, Stedsnavnkurs, Han var ingen tosk nei om Ole Edvard Rølvåg fra Dønna, musikk og nordnorsk identitet, den store kampen for folkehelse og tilsist om styret i laget.
Helgelendingen 2 – 2016 Ny kommisjonær for bøker, bli kjent med lagets nye æresmedlem, årsmøte i Sandnessjøen med mye mer….
Helgelendingen 1-2016 Årsmøte m.m.
Helgelendingen nr 4 2015 Atter ett flott eksemplar av vårt medlemsblad: den historiske helgelendingen
Helgelendingen nr 3 2015 Leirfjord kommune 100 år. Forslandsdalen kraftstasjon. Håvard J. Nilsen og mye mer.
Helgelendingen nr 2 2015  Her kan du lese om Einangen, Norges siste husmannsplass? En hardt prøvde kystkvinne Helgeland Historie bind 4, Nytt æresmedlem – gjett hvem?, Årsmeldingen 2014, Årbøker og Helgeland Historie – nå har vi lagertilbud på disse bøkerne ++
Helgelendingen nr 1 2015 Her kan du lese om gårdbruker og emissær Gunelius M. Nilssen, Dampskipet Kong Oxcar II’s endelikt, Minnebauta ved Sandnessjøen kirke og mye mer.
Helgelendingen nr 3 2014 Tjøtta historielag, båten Kolbein, årbokas innhold, omtale av Årbok for Hemnes, Referat fra årsmøte m.m.
Helgelendingen nr 2 2014 Inneholder bl.a. Det 60 fots lange vikingskipet «Roald Amundsen»var bygd i Olderneset av Johan Petersen, Jakob Johnsen og Ivar Øverleir. Skipet ble satt på elva våren 1929. Årsmøte 2014 i Mosjøen 6.-7.9.Historie om ei soldatgrav. Hemnes historielag.

Sivert Nielsen fra Brønnøysund på stortinget i 1859.

Ordfører med 8 dagers skolegang

Helgelendingen nr 1 2014 Ho mor på Blomsøya, Fiolinmester fra Helgeland, Taktekking med treshingel, Pasientbiblioteket på Rikshospitalet, Alstahaug og omegn Slektshistorielag
Helgelendingen nr 4 2013 Bygdeutvikling tuftet på historiel fra Bardal, Korgen kirke 150 år, Fredrikke Tønder Olsen fra Løkta kvinnen som kom seg fram selv om hun var halt, Årsmøtet 2013 med mer…
Helgelendingen nr 3 2013 Her omtales blant annet: Årsmøte 7. september i Bindal. Årsmøtet holdes i barndomsheimen til Otto Sverdrup. Har du tippoldemor som engasjerte seg i kampen for stemmerett? Emneregisteret er på plass.
Helgelendingen nr 2 2013 Her omtales bl.annet stedsnavnkurs på Helgeland, Årsmøte i Bindal 6.-7. september 2013, Anna Falk fra Hemnes, bileggaromn, Hemnes Historielag.
Helgelendingen nr 1 2013 Det er 100 år siden alle kvinner i Norge fikk stemmerett. De mest velstående kvinnene fikk stemmerett ved kommunevalget i 1901. Dette markerer vi.

Var Bodil Åkre den første kvinnelige ordføreren på Helgeland?

Marie Mørch Stkotsvær var kjærringa mot strømmen, der andre så problemene så hun mulighetene.

Kristine Gyldenhammer var redaktør for Nesnaposten tidlig på 1900 tallet.

Vi vil presenterer alle historielag på Helgeland i vårt medlemsblad  “Helgelendingen”. Velfjord historielag er første lag ut.

Har du gammel julepynt da bør du lese mer her.

Helgeland historielag i samarbeid med Pensjonistskolen på Sømna holder kurs i Stedsnavn på Helgeland. Vi har fått tak i foredragsholdere på øverste hylle. Meld deg på – først til mølla … får plass.

Hurra Alstahaug historielag har våknet til live igjen etter 20 års hvile.

Helgelendingen nr 3 2012 Om å gå tur med bestefar og nasjonale prøver. Hundre år siden kvinnene i Norge fikk stemmerett. Har du interesse av samisk kirkehistorie? Hvem var Thomas von Westen? Minnesmerke over Petra Arntzen. Ørnulf Kibsgaard – æresmedlem.
Helgelendingen nr 2 2012 Ler her om årsmøtet som skal holdes på Mo i Rana 1. 9., Hvor ble det av bygdesamene? Har du betalt kontingenten for 2012?, Telefonkatalog fra 1917, Øyfolket, Skogens historie – merkeår Nord-Norge, Gudens eget verktøy, HelgelandsKrafts museum i Sandnessjøen og Den optiske telegrafen.
Helgelendingen nr 1 2012 Utstillingen “Se torsken” på Alstahaug, Mariannas bryllupsgave, Vevelstad, Artikler til årboka 2012, Nydirektøren ved Helgeland Museum, Kvinnelig pionerer i menns verden Fredrikke Tønder Olsen fra Løkta.
Helgelendingen nr 3 2011 Årsmøte 2011. Drevjamoen 100 år. Avduket relieffet av Arvid Sveli. Skriftnemnda for årboka i arbeid. Lokalhistorisk treff på Dønnes i mars 2012. Helgeland Historie bind III. Norsk Telemuseum 30 år. Intervju med Per Trygve Karstensen som lager litteraturlista som årlig trykkes i årboka. Årbok for Helgeland 2011.
Helgelendingen nr 2 2011 Lanseringen av Helgeland Historie III. Gamle kart – Helgeland Historie III.
Soplimen – Landbrukssjef Hans Løvmo i Alstahaug arbeider med innsamling av stoff om soplimen. Bokanmeldelse – Helgeland Historie III. Skogens år markeres av Helgeland Museum. Årsmøte Helgeland Historielag 2011.
Helgelendingen nr 1 2011 Lokalhistorisk skrivekurs på Sømna. Slekters gang – om to gårder på Tomma. Ein fantastisk ressurs i slektsforskinga. Årboka – et viktig bidrag til lokalhistoria siden 1970. Politihistorie på Helgeland. Kvinner under krigen. …

2010

 
Helgelendingen nr 3 2010 40 årsjubileet til Helgeland Historielag. Sommarfjøsen – ei gløymd men viktig bygning. Kystkvinnen – fiskerbonde og omsorgsbærer. Brønnøy – gård og slekt. Helgeland Museums fotoavd. …
Helgelendingen nr 2 2010 Horva 2010, Engavatnet – Nordens mest mystiske sjø, GULag og Zekfolket, Årsmelding Helgeland historielag 2009 – 2010, Vefsn Skyttersamlag 100 år 1907 – 2007,
Helgelendingen nr 1 2010 Lovund & Løkta, Årbok for Helgeland 2010, Lovund – gården og folket, Løkta Museum – et lite og ungt museum, Etterlysning av stoff om Amtsskolen på Helgeland, Helgelendinger i New York,
2009
Helgelendingen, 2009-3
(NB: stor fil)
Årsmøtet i 2009, Utferden til Susendal, Om makjen, badstuer og kokhus, Leirfjord bygdetun, Fotoutstilling i Nordvika, Ørjan M. Olsen
Helgelendingen, 2009-2 Årsmøtebygda Hattfjelldal, Samane – i helg og yrke, Nils Skandfer, Skogshistorisk møte, Tur til Lånan, Heming Unge – sagnhelten fra Torgar, Om Helgeland Museums anlegg i Nordvika på Dønna,
Helgelendingen, 2009-1 Kongens fortjenstmedalje til Rune Bang, Kongens fortjenstmedalje til Erlend Langset på Nesna, Korgen meieri, Ætten Coldevin, Kulturminneåret 2009, Ny gardshistorie i Hattfjelldal, Hærmendene paa Helgeland, Vikingsenteret på Helgeland, Mosjøen krigsminnesamling,
2008
Helgelendingen, 2008-3 Kongens heder til Kjell Jacobsen, Nordnorsk historieseminar 2008, Referat fra årsmøtet i Helgeland Historielag 29. – 31. august, Kongens fortjenstmedalje til Kristian Halse, Grendeskolene på Helgeland og mannen fra Romsdal,