Historisk tur

Lørdag 11. juni planlegges historisk tur til Sundøya. (Datoen kan bli endret). Olaf Nordsjø er igang med planleggingen. Mer info følger.

Årsmøte Seløy

Årsmøte 2022 er berammet til torsdag 21. april, og stedet blir den gamle skolen på Seløy. Etter møtet planlegges det rib-tur til øyene utenfor, sannsynligvis Sandsundvær.