Bli medlem i Helgeland Historielag!

Vi ønsker alle historieinteresserte velkommen som medlem. Laget er åpent for alle som er enige i lagets formål, og støtter det. Medlemsskapet er uforpliktende.

Kontingent

Fra 1.1. 2012 koster kontingenten kr 280,- pr år, dette inklusiv bladet Helgelendingen. Tegning av livsvarig medlemskap opphører fra samme dato. Medlemmer som tidligere har tegnet livsvarig medlemskap må betale kr 130,- pr år for bladet.

Innbetaling

Innbetaling skjer til Helgeland Historielag

Konto nr: 4532.08.00262

Innmelding

Du kan kontakte oss direkte eller bruke kontaktskjemaet