Bilder

Bilder funnet på Politimestergården i Mosjøen.
Her kommer de 28 første av tilsammen 75. Se bildene her….

Dersom du som leser vet noe om disse, send en e-post til: rbosness@online.no
Endring i tekst på bilde nr 26 av 15.3.2017 kommer om litt

Dersom du har opplysninger om bildene, vil vi gjerne ha tilbakemelding….

Eksempel: Birger Sjøberg i samtale med Secret Service folk 2. mai 1943