Årsmøte 2023

Årsmøte i Helgeland historielag er berammet til fredag 24. og lørdag 25. mars 2023. Møtested blir Mo i Rana. Møtested og tema blir avklart senere. Laget skal i større grad fungere som regionlag for Helgeland. Det betyr blant annet at alle historielag i regionen kan delta på årsmøtet med fulle rettigheter.