Årsmøte Seløy

Årsmøte 2022 er berammet til torsdag 21. april, og stedet blir den gamle skolen på Seløy. Etter møtet planlegges det rib-tur til øyene utenfor, sannsynligvis Sandsundvær.