Årsmelding

Årsmelding 2010 – 2011

Etter årsmøtet i Mosjøen den 18.09. 2010 har styret bestått av:
Ørnulf Kibsgaard, Vefsn. Leder
Tone Korsvold Grimsø, Vega. Nestl.
Svein Laumann, Dønna. Kasserer
Rigmor Bosness, Alstahaug, sekretær
Leif Elsvatn, Hattfjelldal

Varamedlemmer
Harry Nilsen, Herøy
Liv Austad, Dønna
Ingvill Dahl, Alstahaug
Britt Bosness, Alstahaug

Styremøter:
Det er avholdt 3 styremøter i perioden. Derav ett telefonmøte og ett i Sandnessjøen hvor man møtte fysisk. Møtet i Sandnessjøen var om Helgeland historie III som da var ferdig. Her møtte også redaktør Sten Rino Bonsaksen samt Ann Kristin Klausen.

Det er behandlet 22 styresaker siden årsmøtet i Mosjøen i 2010.
Det har vært vanskelig å samle styret til møter.

Årsmelding 2009 – 2010

Etter årsmøtet i Hattfjelldal den 05.09.2009 har styret bestått av:
– Ørnulf Kibsgaard, Vefsn. leder
– Tone Korsvold Grimsø, Vega. nestleder
– Roald Tokle, Vefsn. sekretær
– Svein Laumann, Dønna. kasserer
– Rigmor Bosness, Alstahaug

Varamedlemmer:
– Harry Nilsen, Herøy
– Liv Austad, Dønna
– Ingvill Dahl, Alstahaug
– Erik Solsem, Vevelstad

Det er avholdt 6 styremøter i perioden. Derav 4 telefonmøter og 2 møter, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen hvor man møtte fysisk. Møtet i Sandnessjøen var om Helgeland historie III. Her møtte også Kåre Hansen og Sten R. Bonsaksen. Det er behandlet 36 styresaker siden 05.09.2009.