Årbok for Helgeland

– Helgeland Historielag gjev ut tidsskriftet “Årbok for Helgeland” som har lokalhistorisk innhald av ymse slag, mellom anna òg folkeminnestoff og munnleg tradisjon. Tidsskriftet skal òg offentleggjere kjeldetilfang frå offentlege og private arkiv og gje noko rettleiing for deim som som skal arbeida med lokalhistoriske emne. Tidsskriftet bør koma ut ein gong i året.

(sitat fra Vedtekter for Helgeland Historielag)

Helgeland Historielag vedtok allerede i forbindelse med stiftelsen i 1970 at laget skulle gi ut en “Årbok for Helgeland”. Sigurd Arnekleiv ble utpekt som første redaktør og med resten av styret i historielaget som redaksjonsnemd.

Siden har boka kommet ut hvert år og en rekke av lagets medlemmer har i årenes løp arbeidet i redaksjonsnemda. Flere har også vært villig til å ta på seg oppgaven som redaktør.

De som ønsker å være bidragsytere til årboka, kan ta kontakt med
Oddvar Ulvang: E-post: oddvar.ulvang@roros.net

Vi har laget et forfatter- og geografisk register for alle utgavene. Mer info…

Siste utgave av Årbok for Helgeland er å få kjøpt i alle bokhandler på Helgeland. Boka selges også i avdelingene til Helgeland museum.
Historielagets kommisjonær er; mosjoen@norli.no