Årbok 2010

Innhold

 •     Anne Severinsen: Jul i kåta
 •     Øyvind Jenssen: Tomas i Refsneset – en gründer og pioner fra Nesna
 •     Per Smørvik: ”Helgelendingen” – også ein del av lagshistoria
 •     Helgeland Historielag 40 år
 •     Ole Rabliås: Då det var liv laga i utkantbygdene
 •     Astrid Tåvær: Skule Storheill – en kriger fra Helgeland
 •     Thor Helge Eidsaune: Skjerpefeber og aksjespekulasjon – et gjensyn med 1880-tallet
 •     Magnar Solbakk: På tur med Arvid Sveli
 •     Marianne Neerland Soleim: Sovjetiske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere på Helgeland 1941–1945
 •     Hans Løvmo: Stubbebryteren – enkel og symbolsterk 100-års jubilant
 •     Kristian Halse: Misjonæren og diktaren Johannes Einrem
 •     Hilde Gunn Slottemo: Støv, skitt og sot – et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser. Del II
 •     Lillian Ulrichsen: Gåsvær – et samfunn langt til havs
 •     Jon Suul: Nasjonalparkenes far – Kristen Faye Krogh – Et 100-årsminne
 •     Johan Kjerringnes: Skismøringens og skiprepareringens utvikling på treski sett i historisk lys
 •     Per Morten Gullsvåg: Vega kirke