Årbok 2009

Innhold

 • Anna Tomsvik Stormo: Tippsteinen – mitt barndomsfjell
 • Bernt-Håvard Øyen: Gamle tun-og hagetrær
 • Anne Severinsen: Kongens fortjenstmedalje til
 • Karin Johanne Ness: Nordlandsbunaden for kvinner
 • Lars Nygård: Den lange marsjen
 • Tore Gleinsvåg: Vardehaugen på Glein
 • Per Smørvik: Etiopia-kanalen og andre namn
 • Kari Sommerset Jacobsen: Josefine Ryan fra vegaøyene
 • Torstein Finnbakk: Bodil Aakre – “Brønøysundregistrenes mor”
 • Bjørn Tandberg: MS “Hemnes”s forlis – et 75 års minne
 • Helge O. Larsen: Torolf Fossland – Tomma-maleren som ble mer anerkjent i utlandet enn hjemme
 • Anne Mette B. Rosø: Torolf Fosslands bilder ved Høgskolen i Nesna
 • Ann Kristin Klaussen: Påtokt med “Mathilde”
 • Kurt Rune Jakobsen: Verdsetting av husdyr på 1700-tallet
 • Hilde Gunn Slottemo: Støv, skitt og sot – et arbeidshistiorisk blikk på kjønn og kulture grenser
 • Tore Gleinsvåg: Dønna under hakekorset – Heia kystfort, Nordøvågen
 • Per Bardo Jakobsen: Reinflytting i Helgeland
 • Einar D. Johansen: Vi jobbet på “krabben”
 • Wigdis Jorunn Espeland: Nordlandsfarten – eit møte mellom hardingar og nordlendingar
 • Astrid Hvidsten: Stia – den raskesete skoleveien
 • Kjell M. Øksendal: Tull-skjur og ugangskråke
 • Ole Rabliås: Da det var liv laga i utkantbygdene