Årbok 2008

Av innholdet:

 • «Svarte Bal i Sømnes skal –»
  om fiskeméder i Vega
 • «her har vi beire fisk enn i Amerika»
  om brev fra Rana til Amerika 1934-1948
 • «om Fortællingen er sand, ved jeg ei; -»
  om Petter Dass og portrettet i Melhus kirke
 • «dar kom bodord fraa keisar Augustus –»
  om juleevangeliet og biskop Bang frå Dønna
 • «De gav 12 kroner for båten og fikk årer og en kasse margarin med på kjøpet – »
  om en dramatisk heimreise sommeren 1940
 • «Det ordet gjekk at på Toppen vart elevane drilla i politikk –»
  om striden rundt etableringa av Vefsn folkehøgskole
 • «Ein gong i tida kom folk frå grøderike bygder i sør og slo seg ned i vårt kalde nord – »
  om fjellgarden Linvika ved Røssvatnet

Forfattere i denne utgave

 • Ole Rabliås: Linvika – ein fjellgard ved Røssvatnet
 • Inger Pedersen Toppen: Fiskemédene i Bremstein
 • Anders Aschim: Evangelisten frå Dønna – Anton
 • Chr Bang og det første nynorske juleevangeliet
 • Ann Kristin Klausen: Kobberslageren i Strandveien
 • Inga Elisabeth Næss: Ærfuglen og øyværingenes gull
 • Hilde Andreassen: Den gang døden var naturlig
 • Nilmar Tømmervik: Sankt-Olavsskotet i Reinesfjellet
 • Anne Severinsen: Blanklefse, kvitlefse eller gnekkalefs’ – ei lefse med mange namn og lange tradisjonar
 • Leif Alstahaug: Ole Bang – Dikter og norsk kulturambassadør frå Ytteren i Rana
 • Kolbjørn Eriksen: Potet på Helgeland
 • Knut Alsaker: Ardis Kaspersen – et liv med poteten
 • Kristian Halse: Den lange striden om Vefsn folkehøgskole
 • Arne Drøpping: Rikton Berg Eriksen
 • Hans Halland: ”Main Lochsted, main Lochsted” – et minne fra fredsvåren
 • Snorre Ranheim og Bjørn Tandberg: Fraktefart i krigstid – Litt om finske skip i norsk kystfart under krigen
 • Leif Elsvatn: Samiske stedsnavn
 • Richard Karstensen og Ørnulf Kibsgaard: Aluminiumverket i Mosjøen 1958 – 2008. Miljøpåvirkninger på jord- og skogbruket
 • Øyvind T. Gulliksen: Brev frå Rana til John Rufsvold, Buffalo, Sør-Dakota 1934-1948
 • Tor-Kristian Storvik: Steinalderfunn på Træna
 • Einar D. Johansen: Helsevesen og drikkevannsforhold i fiskeværene på Helgeland rundt 1870

Redaksjonsnemnd for årbok for Helgeland for 1 år ble valgt på årsmøtet i Helgeland Historielag i september 2007:
Knut Skorpen (red.), Harald Monssen, Kristian Halse, Anne Severinsen, Mette Andfindsen, Astrid Tåvær.

Årbøkene kan bestilles hos Alrunen Antikvariat i Mosjøen som distribuerer historielagets bøker.