Interessant og mangfoldig historie

Helgeland Historielag ble stiftet i 1970 og omfatter hele Helgeland. Lagets formål er å øke og spre kunnskap om Helgelands fortid. Laget skal også  ta vare på og verne om de materielle kulturminnene i distriktet, samt å berge den muntlige tradisjonen som finnes om liv og arbeid i eldre tider. Laget er åpent for alle som er enige i lagets formål, og støtter det.

Lagets oppgaver omfatter i utgangspunktet lokalhistorisk arbeid på Helgeland. Av tiltak som laget står for kan nevnes:

  • Årbok for Helgeland (årlig)
  • Helgeland Historie (flere bind)
  • Småskrifter om historiske emner og hendelser
  • Medlemsbladet “Helgelendingen”

Årbok for Helgeland 2020 er nå i salg

Bestilling av årets årbok, tidligere årbøker og skrifter m.m. skjer til Norli Mosjøen, Strandgata 20, 8656 Mosjøen
E-post: mosjoen@norli.no eller Tlf 75 17 53 33 / 971 18 661
Pris kr 380,-

– Et folk uten kunnskap om sin fortid har ingen framtid